Praca w Gdańsku i okolicach: Od podinspektora do starszego specjalisty w referacie współpracy międzynarodowej w kancelarii marszałka województwa

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do starszego specjalisty w referacie współpracy międzynarodowej w kancelarii marszałka województwa
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/3799
OBOWIĄZKI:
Realizacja zadań wynikających z umów partnerskich Województwa Pomorskiego, realizacja zadań w zakresie współpracy zagranicznej, wspieranie działań międzynarodowych realizowanych przez pozostałe departamenty, wspieranie jednostek z terenu Województwa Pomorskiego w poszukiwaniu partnerów współpracy międzynarodowej i realizowania zadań z tą współpracą związanych, pomoc dla zagranicznych partnerów współpracy oraz inwestorów w ich działaniach na terenie Województwa Pomorskiego, organizacja konferencji międzynarodowych, paneli eksperckich, delegacji zagranicznych szczególnie we współpracy z partnerami regionalnymi z terenu województwa pomorskiego. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:45-15:45.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe o kierunku filologicznym (filologia angielska, skandynawska, rosyjska, niemiecka, francuska), stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, integracja europejska, handel zagraniczny. min. półroczne doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej. Znajomość zagadnień związanych ze współpracą międzynarodową województwa pomorskiego, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość struktur europejskich, znajomość zagadnień dotyczących ustroju administracyjnego w Polsce (administracja rządowa i samorządowa), znajomość ustawy o samorządzie województwa, dobra znajomość obsługi komputera MS Office, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy