Praca w Gdańsku i okolicach: Od podinspektora do starszego inspektora w referacie zamówień publicznych w departamencie zamówień publicznych i administracji

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do starszego inspektora w referacie zamówień publicznych w departamencie zamówień publicznych i administracji
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/7357
OBOWIĄZKI:
Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w zakresie zgodnym z zasadami i trybami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz w przepisach wewnętrznych, dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych w UMWP, udział w pracach komisji przetargowej przeprowadzającej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług, dostaw lub robót budowlanych, sporządzanie dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:45-15:45.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe związane z zamówieniami publicznymi, znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, znajomość ustawy o samorządzie województwa, dobra znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel), brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 000 - 6 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy