Praca w Gdańsku i okolicach: Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie wdrażania projektów (zespół ds. projektów infrastrukturalnych) w departamencie programów rozwoju obszarów wiejskich

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie wdrażania projektów (zespół ds. projektów infrastrukturalnych) w departamencie programów rozwoju obszarów wiejskich
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/9050
OBOWIĄZKI:
Przyjmowanie, rejestrowanie i wykonywanie czynności pracownika weryfikującego i sprawdzającego w ramach kontroli administracyjnej wniosków beneficjentów o przyznanie pomocy, w tym przygotowywanie pism informujących o odmowie przyznania pomocy w związku z dokonaną kontrolą administracyjną,przygotowywanie projektów umów oraz aneksów, w tym analiza wniosków beneficjentów, wykonywanie czynności związanych z rozwiązaniem umowy na wniosek beneficjenta lub rozwiązaniem/ wypowiedzeniem umowy w wyniku innych zdarzeń skutkujących rozwiązaniem/ wypowiedzeniem umowy.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

min. półroczny staż pracy, znajomość programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, znajomość prawa budowlanego, zasad sporządzania kosztorysów inwestorskich, znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa, znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz urządzeń biurowych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Wymagania dodatkowe: wykształcenie wyższe z dziedziny nauk: humanistycznych, społecznych, inżynieryjno- technicznych lub ścisłych, doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją lub wdrażaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.szkolenia/studia podyplomowe z prawa budowlanego, zasad kosztorysowania, funduszy Unii Europejskiej,komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole."

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 000 - 8 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy