Praca w Gdańsku i okolicach: Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie drogownictwa (zespół ds. inżynierii ruchu)w departamencie infrastruktury

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie drogownictwa (zespół ds. inżynierii ruchu)w departamencie infrastruktury
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/4787
OBOWIĄZKI:
Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu (stałe i czasowe),rozpatrywanie wniosków o wykorzystanie dróg w sposób szczególny (wydawanie decyzji i postanowień), kontrolne objazdy dróg (wykonywanie kontroli oznakowania dróg wojewódzkich). Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:45 - 15:45.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii lądowej, znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do ustawy, prawo jazdy kat. B,znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, ze zm.),dobra znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel), brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Wymagania dodatkowe: podstawowa znajomość języka angielskiego,samodzielność i sumienność,umiejętność pracy w zespole.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy