Praca w Gdańsku i okolicach: Od podinspektora do głównego specjalisty w departamencie kultury

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do głównego specjalisty w departamencie kultury
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/0656
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie spraw związanych z programem opieki nad zabytkami województwa pomorskiego i programami strategicznymi województwa oraz nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego (w zakresie planowania i realizacji inwestycji, w tym prowadzenia zadań w ramach WPF) oraz dotacjami na zabytki, współpraca z departamentami UMWP i instytucjami kultury województwa pomorskiego, w tym podległymi Samorządowi Województwa Pomorskiego, współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Narodowym Instytutem Dziedzictwa i innymi podmiotami działającymi w sferze ochrony zabytków, zastępowanie nieobecnego pracownika w zakresie spraw związanych z działalnością zespołu oraz realizacja prac zleconych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Departamentu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), humanistyczne


Wymagania inne:

doświadczenie zawodowe min. 2 letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz aktów prawnych z zakresu ochrony zabytków, w tym zagadnień związanych z programami opieki nad zabytkami jst, znajomość ustawy o samorządzie województwa oraz aktów prawnych obowiązujących w obszarze kultury, znajomość ustawy o finansach publicznych, dobra znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point itp.) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy