Praca w Gdańsku i okolicach: Od asystenta/starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w zespole urbanistycznym

Gdański Urząd Pracy
Od asystenta/starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w zespole urbanistycznym
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/9249
OBOWIĄZKI:
Współudział oraz pełnienie roli projektanta wiodącego w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, współudział w sporządzaniu koncepcji, analiz i studiów urbanistycznych, uzasadnianie przyjętych rozwiązań projektowych, prezentacje projektów na forum publicznym. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 40 godzin tygodniowo w siedzibie Biura, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy - parter, IV i V piętro budynku wyposażonego w windę, budynek z podjazdem. Praca wymaga również dokonywania inwentaryzacji w terenie, zewnętrznych kontaktów z mieszkańcami i instytucjami oraz udziału w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta Gdańska.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe architektoniczne, urbanistyczne lub z zakresu gospodarki przestrzennej, na stanowisku asystenta nie wymaga się doświadczenia zawodowego, na pozostałych stanowiskach wymaga się min. 3 letniego stażu pracy, umiejętność tworzenia prezentacji, znajomość oprogramowania AutoCAD/ MicroStation, znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o pracownikach samorządowych, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wymagania dodatkowe: umiejętność pracy w środowisku GIS (ArcGIS, QGIS), znajomość oprogramowania do tworzenia baz danych, umiejętność prezentacji projektów na forum publicznym, umiejętność pracy w zespole, umiejętność wykonywania wizualizacji 3D.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 700 - 5 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy