Praca w Gdańsku i okolicach: Od asystenta/starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w zespole transportu

Gdański Urząd Pracy
Od asystenta/starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w zespole transportu
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/4662
OBOWIĄZKI:
Wykonywanie koncepcji transportowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o programy typu CAD, sporządzanie analiz transportowych, udział w sporządzaniu urbanistycznych opracowań studialnych, prezentacje projektów na forum publicznym, uzasadnianie przyjętych rozwiązań projektowych, sporządzanie opinii na potrzeby Biura i miasta Gdańska, współtworzenie Transportowego modelu symulacyjnego miasta Gdańska.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowy dróg, inżynierii ruchu lub inżynierii transportu, na stanowisku asystenta nie wymaga się doświadczenia zawodowego, na pozostałych stanowiskach wymaga się min. 3 letniego stażu pracy, znajomość oprogramowania AutoCAD/ MicroStation, znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o pracownikach samorządowych, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wymagania dodatkowe: umiejętność pracy w środowisku GIS (ArcGIS, QGIS), znajomość oprogramowania do tworzenia baz danych, umiejętność prezentacji projektów na forum publicznym, umiejętność pracy w zespole.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

3 700 - 5 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy