Praca w Gdańsku i okolicach: Od aplikanta do starszego specjalisty

Gdański Urząd Pracy
Od aplikanta do starszego specjalisty
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/8455
OBOWIĄZKI:
Ochrona porządku publicznego na terenie miasta Gdańska realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, podejmowanie działań kontrolnych i profilaktycznych mających na celu ograniczenie degradacji środowiska naturalnego, w tym przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, wód, gleby i niszczeniu zieleni oraz wykonywanie zadań na rzecz ochrony zwierząt,działaność profilaktyczna i informacyjna na terenie miasta. Praca patrolowa na terenie miasta Gdańska, praca może być wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, z narażeniem na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego. Praca od poniedziałku do niedzieli, zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

wymagania niezbędne - strażnikiem miejskim może być osoba, która: posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 21 lat, korzysta z pełni praw publicznych, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, cieszy się nienaganną opinią, jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ma uregulowany stosunek do służby wojskowej. Wymagania dodatkowe, atutem kandydata będzie: wykształcenie kierunkowe: bezpieczeństwo, edukacja, ochrona środowiska, ekologia, doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z bezpieczeństwem, edukacją, ochroną środowiska, ekologią, ochroną mienia, ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich, doświadczenie w pracy strażnika gminnego/miejskiego, podstawowa znajomość ustawy o strażach gminnych, aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz na temat działalności Straży Miejskiej w Gdańsku, ogólna wiedza o społeczeństwie, Gdańsku, Polsce i świecie, umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze (skuterze), prawo jazdy (kat. A, B), uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, znajomość języków obcych umożliwiająca podstawową komunikację, znajomość topografii Gdańska, umiejętność obsługi komputera, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, umiejętność pracy w grupie.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 500 - 3 820 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy