Praca w Gdańsku i okolicach: Od aplikanta do starszego specjalisty (strażnik miejski)

Gdański Urząd Pracy
Od aplikanta do starszego specjalisty (strażnik miejski)
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/24/3255
OBOWIĄZKI:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, podejmowanie działań kontrolnych i profilaktycznych mających na celu ograniczenie degradacji środowiska naturalnego, w tym przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, wód, gleby i niszczeniu zieleni oraz wykonywanie zadań na rzecz ochrony zwierząt, działalność profilaktyczna i informacyjna na terenie miasta. Praca na terenie Gdańska od poniedziałku do niedzieli, według grafiku ustalonego z pracodawcą. Praca od poniedziałku do niedzieli, w zakresie godzin 5-22 (pierwsza zmiana), 12-06 (druga zmiana), zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe


Wymagania inne:

wymagania niezbędne: strażnikiem miejskim może być osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 21 lat, korzysta z pełni praw publicznych, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, cieszy się nienaganną opinią, jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ma uregulowany stosunek do służby wojskowej. Wymagania dodatkowe: atutem kandydata będzie wykształcenie kierunkowe: bezpieczeństwo, edukacja, ochrona środowiska, ekologia, doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z bezpieczeństwem, edukacją, ochroną środowiska, ekologią, ochroną mienia, ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich, doświadczenie w pracy strażnika gminnego/miejskiego, podstawowa znajomość ustawy o strażach gminnych, aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz na temat działalności Straży Miejskiej w Gdańsku, ogólna wiedza o społeczeństwie, Gdańsku, Polsce i świecie, umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze (skuterze), prawo jazdy (kat. A, B), uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, znajomość języków obcych umożliwiająca podstawową komunikację, znajomość topografii Gdańska, umiejętność obsługi komputera, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, umiejętność pracy w grupie.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 810 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy

APLIKUJ TERAZ