Praca w Gdańsku i okolicach: Nauczyciel

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Nauczyciel
Miejsce pracy: Banino
Numer: StPr/21/0427
OBOWIĄZKI:
Nauka oraz pomoc w :- prowadzeniu zajęć swietlicowych lub pomoc podczas edukacyjno-wychowawczych- prowadzeniu projektów dodatkowych w ramach edukacji- organizacji i realizacji wyjść i wycieczek- organizacji i realizacji zajęć dodatkowych- organizacji i realizacji uroczystości- prowadzeniu dokumentacji (arkusze oceny, arkusze zajęć, dzienniki itp- udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej- zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom- organizacji szkoleń wewnętrznych- organizacji i realizacji ewaluacji- spełnianiu czynności opiekuńczych, wychowawczych i higienicznych w stosunku do dzieci- ocenianiu poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych- organizowaniu najkorzystniejszych warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka- planowaniui organizowaniu wszystkich typów zabaw, kształtowaniu u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków oraz rozwijanie osobowości dziecka- zapobieganiu chorobom zakaźnym i udzielanie pierwszej pomocy- dbaniu o czystość stanowiska pracy- wykonywaniu innych zadań związanych z podanymi wyżej
Miejsce pracy:

Banino


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

APLIKUJ TERAZ