Praca w Gdańsku i okolicach: Nauczyciel języka polskiego

Gdański Urząd Pracy
Nauczyciel języka polskiego
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/0827
OBOWIĄZKI:
Nauczanie cudzoziemców języka polskiego; wybór odpowiednich (do poziomu kształcenia) metod nauczaniaplanowanie i przeprowadzanie procesu dydaktycznego na odpowiednim etapie edukacyjnym, określonym w podstawie programowej kształcenia; opracowywanie programów nauczania z uwzględnieniem celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia;wyposażanie uczniów w wiedzę z zakresu: kultury języka, komunikacji językowej i gramatyki; pisanie i edytowanie tekstów formalnych i naukowych; opiekowanie się studentami odbywającymi praktyki i staże nauczycielskie; wystąpienia i prezentacje publiczne.Godziny pracy: 8-12.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), humanistyczne, kierunek: filologia polska

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

od 1 464 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy