Praca w Gdańsku i okolicach: Monter

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Monter
Miejsce pracy: Tczew
Numer: StPr/21/1910
OBOWIĄZKI:
Wynagrodzenie od 2800 zł brutto w okresie próbnym - perspektywa podyżki po pozytywnym przejściu okresu próbnego, Dodatkowo premia miesięczna 15%, premia kwartalna do 15%, dodatek za brak absencji.Otrzymasz również możliwość:- dofinansowania do karty MULTISPORT- skorzystania z pakietu świadczeń socjalnych: urlopowych, świątecznych, celowych- udziału w płatnym programie pomysłów pracowniczych- dofinansowania opłat startowych wybranych dyscyplin sportowych- trenowania z drużyną piłki nożnej oraz udziału w turniejach- przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życieZAKRES OBOWIĄZKÓW-Wykonywanie operacji technologicznych zgodnie z otrzymanym instruktażem, -Bieżąca kontrola produkowanych detali zgodnie z udzielonym instruktażem, -Izolacja i oznaczanie wykrytych przez siebie wyrobów niezgodnych.-Nadzór nad powierzonym oprzyrządowaniem i narzędziami.-Stosowanie podczas wykonywania operacji technologicznych sprawnego oprzyrządowania,-Zgłoszenie przełożonemu niesprawności oprzyrządowania,-Przerwania pracy w przypadku wytwarzania wyrobów niezgodnych z wymaganiami,-Stosowania przyrządów pomiarowych posiadających białą lub niebieską naklejkę zgodnie z ich przeznaczeniem i terminem ważności,-Przekazanie do okresowego wzorcowania przyrządów pomiarowych przed upływem terminu ważności,-Utrzymanie ładu i porządku na stanowisku pracy,-Określanie dodatkowych potrzeb komórki w zakresie środków do realizacji zadań i zgłaszanie ich przełożonemu.-Czynne uczestnictwo w procesie segregacji odpadów-Obserwacja procesu produkcyjnego i przedstawianie nowych możliwości jego optymalizacji-Realizowanie polityki jakości, ochrony środowiskaOsoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres:rekrutacja.metrix@apator.com W temacie e-maila prosimy o podanie nazwiska i imienia oraz nazwy stanowiska, na które kandydat aplikuje. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.Zgodnie z art. 13 ust. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dalej jako RODO informuję, iż:1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APATOR METRIX S.A. z siedzibą w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 14, metrix@apator.com;2.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane polskim podmiotom z grupy APATOR (http://www.apator.com/pl/grupa-apator/o-nas/struktura) w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji;3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; Podanie danych w zakresie określonym przepisami art.22.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. ( z p.zm.) tj. Kodeksu Pracy oraz obowiązujących aktów wykonawczych w tym zakresie jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne;4.Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy od dnia złożonej aplikacji. Niepodniesienie w/w określonym czasie zarzutów dot. rekrutacji (po odmowie zatrudnienia) zostanie uznane za domniemanie braku takowych , a dane osobowe zostaną usunięte;5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;6.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;7.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;8.Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Miejsce pracy:

Tczew


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie