Praca w Gdańsku i okolicach: Młodszy specjalista

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 85292

Warunki pracy


 • praca w laboratorium

 • praca z aparaturą i sprzętem analitycznym

 • praca przy komputerze

 • praca z odczynnikami chemicznymi

 • w budynku jest winda towarowo-osobowa

 • brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • Wykonuje analizy fizykochemiczne artykułów rolno-spożywczych.
 • Nadzoruje wyposażenie badawcze w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań.
 • Wdraża i weryfikuje metody badawcze.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze badań fizykochemicznych zróżnicowanymi technikami
 • Samodzielność, inicjatywa, rzetelność.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym (zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025).
 • Komunikatywność.
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Znajomość technik instrumentalnych (m.in. HPLC, GC).
APLIKUJ TERAZ