Praca w Gdańsku i okolicach: Młodszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XI w Departamencie Kontroli

Młodszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli XI w Gdańsku
w Departamencie Kontroli

Numer ogłoszenia: DK/21/47
Miejsce pracy: Gdańsk
ul. Okopowa 7
Termin składania ofert 22.03.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • ocena kontrolowanej dokumentacji medycznej;
 • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzanych czynności sprawdzających i czynności w ramach postępowań kontrolnych.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe – lekarz
 • Lata pracy zawodowej: minimum 1 rok pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020.1398 t.j. z dnia 2020.08.14) w zakresie Działu IIIA;
 • umiejętność argumentowania, formułowania wniosków na podstawie analizy dokumentacji;
 • współpraca z innymi pracownikami w zakresie realizowanych zadań;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • mile widziana specjalizacja;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ