Praca w Gdańsku i okolicach: Młodszy Specjalista ds. Laboratoryjnych

Młodszy Specjalista ds. Laboratoryjnych
Miejsce pracy: Gdańsk
R/33R24/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • udział w przygotowaniu i obsłudze zajęć dydaktycznych Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych,
 • udział w przygotowaniu odczynników, materiałów i aparatury oraz obsłudze prac eksperymentalnych prowadzonych pod kierunkiem wyznaczonego nauczyciela akademickiego,
 • obsługa aparatury pomiarowej i badawczej, w tym: spektrofotometru FTIR, spektrofotometru UV-Vis, spektrometru fluorescencyjnego, aparatu HPLC-MS, aparatu do miareczkowania potencjometrycznego, pH-metru, wirówek laboratoryjnych, systemu demineralizacji wody, homogenizatora,
 • pomoc w pracach dotyczących syntezy związków organicznych,
 • udział i pomoc w przygotowaniu zamówień odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego,
 • obsługa magazynu odczynników chemicznych i szkła,
 • udział w organizacji zbiórki ciekłych i stałych odpadów laboratoryjnych oraz nadzór nad ich utylizacją,
 • gotowość do prowadzenia innych prac zleconych przez kierownika Katedry (w razie potrzeby).

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenie minimum średnie (profil chemiczny, farmaceutyczny lub pokrewny),
 • znajomość podstawowych technik laboratoryjnych, szkła i sprzętu laboratoryjnego, typowych odczynników chemicznych,
 • znajomość lub gotowość do nauki obsługi urządzeń laboratoryjnych, w tym spektrofotometru FTIR, spektrofotometru UV-Vis, spektrometru fluorescencyjnego, aparatu HPLC-MS, aparatu do miareczkowania potencjometrycznego, pH-metru, wirówek laboratoryjnych, systemu demineralizacji wody, homogenizatora,
 • umiejętności w zakresie syntezy związków organicznych,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony z perspektywą przedłużenia umowy,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.