Praca w Gdańsku i okolicach: Młodszy Specjalista ds. Inżynieryjno - Technicznych w Katedrze i Zakładzie Bromatologii

Młodszy Specjalista ds. Inżynieryjno - Technicznych w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
Miejsce pracy: Gdańsk
R/32R24/WCH

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • Udział i pomoc w organizacji zajęć dydaktycznych i prac badawczych prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
 • Przygotowanie i standaryzacja odczynników, próbek, szkła, sprzętu i stanowisk pracy na zajęcia dydaktyczne i do badań naukowych prowadzonych przez Katedrę i Zakład Bromatologii
 • Wykonywanie badań z wykorzystaniem technik analizy klasycznej i instrumentalnej m.in.: chromatografii (HPLC, GC), spektrofotometrii UV-VIS, spektrometrii (FAAS)
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i obsługi sprzętu laboratoryjnego
 • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej oraz przepisów BHP
 • Obsługa zamówień odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego
 • Zapewnienie prawidłowej utylizacji odpadów chemicznych
 • Inne bieżące zadania związane z funkcjonowaniem laboratorium
 • W miarę konieczności, na polecenie Kierownika Katedry, wykonywanie innych zadań o charakterze dydaktycznym, naukowym, usługowym oraz technicznym

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia co najmniej średniego lub zawodowego o profilu chemicznym technologii żywności lub pokrewnym
 • Znajomości technik analitycznych
 • Skrupulatności, dyspozycyjności, analitycznego myślenia, umiejętności pracy w zespole
 • Odpowiedzialności i dokładności przy realizacji powierzonych zadań
 • Mile widziane doświadczenie w analizie żywności i pracy w laboratorium
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce
 • Możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska
 • Pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych