Praca w Gdańsku i okolicach: Młodszy inspektor- starszy inspektor

Gdański Urząd Pracy
Młodszy inspektor- starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/3472
OBOWIĄZKI:
Do obowiązków pracownika należy między innymi: 1) prowadzenie wszystkich spraw kadrowych oraz dokumentacji kadrowej, 2) sporządzanie dokumentacji i obsługa systemów informatycznych prowadzonych w kadrach, w tym Systemu Wspomagania Straży Miejskiej, programu kadrowo-płacowego Sage Symfonia Kadry i Płace oraz programu ZUS Płatnik i ZUS PUE,3) odpowiedzialność za całość dokumentacji prowadzonej w kadrach,4) weryfikacja dokumentacji dotyczącej ewidencji, planowania i rozliczania czasu pracy przygotowanej w komórkach organizacyjnych Straży Miejskiej,5) kontrola dyscypliny pracy,6) bieżące wsparcie merytoryczne dla kierowników komórek organizacyjnych i pracowników,7) sporządzanie dokumentów, zaświadczeń, odpowiedzi na korespondencje dotycząca spraw kadrowych,8) sporządzanie wniosków o zaangażowanie środków finansowych w zakresie kadr,9) udział w prowadzeniu naboru pracowników,10) opracowanie danych do budżetu w zakresie kadrowym dla Referatu Kadr,11) prowadzenie całości spraw związanych z badaniami lekarskimi i psychologicznymi pracowników,12) realizacja innych zadań i czynności wykonywanych w kadrach związanych z prawidłowych funkcjonowaniem kadr,13) ochrona porządku publicznego na terenie miasta Gdańska,14) realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.Praca od poniedziałku do niedzieli, w zakresie godzin: 7:30-19:30.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe, brak


Wymagania inne:

doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata stażu przy wykształceniu średnim lub średnim branżowym, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze kadrowej pracowników, umiejętności: znajomość programu kadrowo-płacowego Sage Symfonia Kadry i Płace, programu ZUS Płatnik i ZUS PUE, dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel, znajomość przepisów Kodeksu pracy, ustawy o strażach gminnych, ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów regulujących stosunek pracy, uprawnienia: mile widziane - ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich, inne: umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, umiejętność pracy w grupie.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 821 - 4 290 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy