Praca w Gdańsku i okolicach: Młodszy archiwista

Archiwum Państwowe w Gdańsku
Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138471

Warunki pracy

obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

  • Udziela pisemnych i telefonicznych informacji petentom na temat miejsc przechowywania akt osobowo-płacowych
  • Przeprowadza kwerendy oraz przygotowuje odpisy i kopie dokumentacji osobowo-płacowej
  • Prowadzi prace ewidencyjne dokumentacji niearchiwlnej
  • Aktualizuje bazę danych w zakresie przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej
  • Inicjuje i koordynuje procedurę brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz dokumentacji z wyborów
  • Koordynuje przejmowanie od urzedników wyborczych dokumentacji z wyborów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Biegła obsługa komputera , odporność na stres, komunikatywność , umiejętnośc pracy w zespole , samodzielność , wysoka kultura osobista