Praca w Gdańsku i okolicach: Magazynier - Operator Wózka Widłowego

Firma SCHMITH Polska S.A., dystrybutor narzędzi ręcznych i elektronarzędzi - w związku ze swoim rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

Magazynier - Operator Wózka Widłowego
Miejsce pracy: Gdańsk
Zadania na stanowisku pracy:
 • obsługa wózka widłowego (wysoki skład)
 • odpowiedzialność za terminowe wykonanie zadań na zmianie
 • wewnętrzny transport towarów w magazynie
 • udział w inwentaryzacjach
 • prawidłowa i terminowa realizacja zleceń
Od kandydatów oczekujemy:
 • uprawnienia UDT na wózki widłowe
 • doświadczenie w obsłudze wysokiego składu,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 6  miesięcy
 • rzetelność , sumienność i dokładność
 • dyspozycyjność
Wybranym kandydatom oferujemy:
 • możliwość pracy w prężnie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjny system premiowy
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji
 • przyjazną atmosferę
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Schmith Polska SA z siedzibą przy ul. Szkolna 3, miejscowość Kulice, 83-130 Pelplin w celu realizacji procesu rekrutacji.

Jeżeli chcesz, abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Schmith Polska SA z siedzibą przy ul. Szkolna 3, miejscowość Kulice, 83-130 Pelplin w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

INFORMACJE DO OGŁOSZENIA:
CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów którzy nie wyrazili na to zgody nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Uwzględniając fakt iż w ramach procedury naboru wykorzystuje się dane osobowe SCHMITH POLSKA SA (z siedzibą na ul. Szkolna 3 Kulice Rajkowy, 83-130 Pelplin, ) niniejszym informuje Państwa o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych: (i) Administratorem Państwa danych osobowych jest SCHMITH POLSKA SA (z siedzibą na ul. Szkolna 3 Kulice Rajkowy, 83-130 Pelplin zwana dalej „Administrator”; (ii) Dane osobowe będą przetwarzane przez BIOFEED Sp. z o.o. w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO  w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy której stroną jest osoba, a której dane dotyczą, i/lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; (iii) Zakres przetwarzanych danych: dane niezbędne do przeprowadzania naboru względnie zawarcia umowy o pracę; (iv) Dane zbierane są w celu: przeprowadzania naboru względnie zawarcia umowy o prace; (v) Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla przeprowadzenia naboru; (vi)dane będą przechowywane przez okres w/w, (chyba że ich dłuższa retencja wynika z wypełnienia  obowiązku  prawnego  Administratora  (np.  wynikającego  z  przepisów podatkowych lub rachunkowych); (vii) dane nie będą profilowane automatycznie; (vii) Dane nie będą przekazywane zagranicę w tym do Państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przysługują Państwu w szczególności następujące prawa:  (1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, (2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, (3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, (4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, (5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, (6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu,  (7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, (8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), (9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na przetwarzaniu danych. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt bezpośrednio z pracownikiem SCHMITH POLSKA SA., lub poprzez e-mail: iod@schmithpolska.pl lub poprzez kontakt pocztą tradycyjną z SCHMITH POLSKA SA (z siedzibą na ul. Szkolna 3 Kulice Rajkowy, 83-130 Pelplin
APLIKUJ TERAZ