Praca w Gdańsku i okolicach: Logopeda na Oddziale Neurologicznym

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Logopeda na Oddziale Neurologicznym
Miejsce pracy: Gdańsk

Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku

 

Oferujemy:
 • Umowę o pracę/ umowę cywilnoprawną (forma zatrudnienia do uzgodnienia)
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe oraz program PPK realizowane przez PZU S.A.
 • Kartę sportową CALYPSO na preferencyjnych warunkach
 • Pakiet dodatków pozapłacowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ("wczasy pod gruszą", zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa)
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach dużego podmiotu leczniczego
Podstawowe zadania na stanowisku:
 • Diagnozowanie, przygotowywanie i prowadzenie terapii oraz opieka nad pacjentami Oddziału Neurologicznego (Udarowego)
 • Współpraca z innymi pracownikami
Wymagania:
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii, lub
 • Rozpoczęte po dniu 30 września 2012r. i ukończone studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskany tytuł licencjata lub magistra, lub
 • Studia wyższe i uzyskany tytuł magistra oraz ukończone studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub
 • Rozpoczęte po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończone studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskany tytuł licencjata lub magistra, lub
 • Rozpoczęte po dniu 31 grudnia 1998r. i ukończone studia wyższe i uzyskany tytuł magistra oraz ukończone studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub
 • Rozpoczęte przed dniem 31 grudnia 1998r. i ukończone studia wyższe i uzyskany tytuł magistra oraz ukończone studia podyplomowe z logopedii
APLIKUJ TERAZ