Praca w Gdańsku i okolicach: Lider w sekcji przygotowania próbek (Pracownia Chromatografii Cieczowej)

Jesteśmy największą w Polsce firmą świadczącą niezależne usługi w zakresie badań i ekspertyz jakościowych, dysponującą siecią akredytowanych laboratoriów analitycznych.

Dla naszych klientów z wielu branż oferujemy szeroki wachlarz wyspecjalizowanych analiz żywności, kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, farmaceutyków, opakowań i artykułów przemysłowych, paliw ciekłych i stałych i wielu innych.

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. posiada ponad 10 oddziałów w Polsce oraz na rynku zagranicznym. Łącznie zatrudnia ponad 1000 osób.
Lider w sekcji przygotowania próbek (Pracownia Chromatografii Cieczowej)
Miejsce pracy: Gdynia
Opis stanowiska
 • Przygotowanie próbek do analiz chromatograficznych
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z ISO 17025
 • Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym
 • Optymalizacja swojego stanowiska pracy
 • Organizowanie pracy na stanowiskach - planowanie i podział pracy podległego zespołu.
 • Zapewnienie ciągłości pracy zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, planowanie grafiku pracy podległego zespołu.
 • Nadzór nad harmonogramem – ustalanie planu urlopów, kontrola nadgodzin i zastępowania na stanowisku.
 • Nadzór nad prowadzeniem i kontrola poprawności formularzy/zeszytów/kart pracy podległego zespołu.
 • Raportowanie do Kierownika wszystkich problemów, nieprawidłowości itp.
 • Odpowiedzialność za realizację harmonogramu wzorcowania i sprawdzania wyposażenia pomiarowego.
 • Przestrzeganie zasad ujętych w dokumentacji systemu zarządzania.
 • Wykonywanie wszystkich obowiązków wynikających z dokumentacji systemu zarządzania
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (chemia, biotechnologia lub pokrewne).
 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy laboratoryjnej lub/i zarządzaniu zespołem.
 • Znajomość technik PHPLC oraz normy ISO 17025.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym (B1).
 • Gotowość do pracy zmianowej.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Dofinansowanie do kart Multisport.
 • ZFŚS (dofinansowanie do wczasów).
 • Platformę Kafeteryjną MyBenefit.
 • System Poleceń Pracowniczych.
 • Dostęp do największej platformy językowej z możliwością samodzielnej nauki języka angielskiego.
 • Szkolenie stanowiskowe.
 • Możliwość awansu bądź rozwoju wewnątrz struktur firmy (prowadzimy rekrutacje wewnętrzne).
 • Możliwość zdobycia bardzo dużego praktycznego doświadczenia zawodowego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ