Praca w Gdańsku i okolicach: Lekarz ambulatorium

Gdański Urząd Pracy
Lekarz ambulatorium
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/2389
OBOWIĄZKI:
Opieka medyczna nad osobami pozbawionymi wolności.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), medyczne
Uprawnienia: Lekarz – prawo wykonywania zawodu


Wymagania inne:

w Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która: jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy