Praca w Gdańsku i okolicach: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 76139

Warunki pracy

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin


       


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


· budynek nie posiada windy


· toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość wydatków budżetowych oraz funduszy jednostki budżetowej, finansowe rozliczanie poniesionych wydatków inwestycyjnych, realizuje plan finansowy wydatków
 • Sporządza obowiązujące sprawozdania budżetowe w zakresie wydatków oraz sprawozdania finansowe jednostki budżetowej
 • Prowadzi wymagane ewidencje i dokumentacje księgowe
 • Obsługuje finansowo Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczą Kasę Zapomogowo Pożyczkową
 • Dokonuje rozliczeń związanych z obowiązkami Izby jako płatnika

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych)
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ