Praca w Gdańsku i okolicach: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 136970

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca administracyjno-biurowa

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • czterokondygnacyjny budynek bez windy
 • w budynku znajdują się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na parterze
 • więcej informacji o dostępności: deklaracja dostępności

Zakres zadań

 • Dokonuje rozliczeń związanych z wynagrodzeniami i uposażeniami oraz świadczeniami dla pracowników i funkcjonariuszy
 • Dokonuje rozliczeń Izby jako płatnika
 • Prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie wynagrodzeń i uposażeń oraz świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień wynikających z przepisów: ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość zagadnień związanych z naliczaniem, rozliczaniem i odprowadzaniem składek na PPK
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe