Praca w Gdańsku i okolicach: Konserwator

Gdański Urząd Pracy
Konserwator
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/2812
OBOWIĄZKI:
1. Systematyczne lokalizowanie usterek poprzez częste dokonywanie przeglądów wszystkich pomieszczeń oraz terenu wokół budynku.2. Kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w placówce (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektroenergetycznych).3. Systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie drobnych remontów bieżących zgłaszanych ustnie przez sekretarza przedszkola/żłobka oraz zapisanych w zeszycie usterek. 4. Wykonywanie innych prac remontowo budowlanych, niewymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zleconych przez dyrektora przedszkola/żłobka.5. Troska o wyposażenie warsztatu w niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów, zamawianie materiałów w placówkach handlowych w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola/żłobka.6. Utrzymywanie w porządku i czystości terenów wokół budynku przedszkola/żłobka (koszenie trawy, wyrównywanie terenu, grabienie liści, odśnieżanie itp.), 7. Udostępnianie uprawnionym pracownikom liczniki i instalacje, zapewnia dostęp do wszelkich kluczy do pomieszczeń i tablic rozdzielczych. 8. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola/żłobka.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: podstawowe, brak

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

1 000 - 1 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy