Praca w Gdańsku i okolicach: Kierujący zespołem ds. zaplecza technicznego, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Kierujący zespołem ds. zaplecza technicznego, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej

Gdynia
Numer referencyjny:
WZ/IZ/07/02/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • koordynowanie prac zespołu ds. zaplecza technicznego, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej,
 • realizacja zadań z zakresu utrzymania pojazdów kolejowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami oraz obowiązującymi instrukcjami,
 • wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem procedur zarządzania utrzymaniem oraz innych regulacji wewnętrznych dotyczących eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych,
 • gospodarka maszynami, urządzeniami technicznymi, pojazdami kolejowymi i środkami transportu drogowego, w tym sprzętem odśnieżnym i sprzętem pogotowi technicznych, a także sprzętem diagnostycznym,
 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji oraz ewidencji rzeczowej maszyn, urządzeń technicznych, środków transportowych, w tym sprzętu odśnieżnego i sprzętu pogotowi technicznych, a także sprzętu diagnostycznego,
 • planowanie potrzeb części zamiennych do maszyn, urządzeń technicznych, pojazdów kolejowych i środków transportu drogowego, w tym sprzętu odśnieżnego i sprzętu pogotowi technicznych, a także sprzętu diagnostycznego,
 • zlecanie i rozliczanie napraw posiadanych maszyn, urządzeń technicznych, pojazdów kolejowych i środków transportu drogowego, w tym sprzętu odśnieżnego i sprzętu pogotowi technicznych, a także sprzętu diagnostycznego,
 • udział w przeprowadzeniu szkoleń, pouczeń i egzaminów w zakresie eksploatacji i obsługi pojazdów kolejowych i maszyn,
 • nadzorowanie pracy kolejowego ratownictwa technicznego, sprzętu odśnieżnego oraz koordynacji zadań w tym zakresie na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych,
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie techniczne,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego,
 • wiedza zawodowa w zakresie utrzymania i eksploatacji pojazdów kolejowych oraz ruchu kolejowego, eksploatacji, bezpieczeństwa kolejowego, ochrony ppoż.,
 • podstawowa znajomość o likwidacji środków trwałych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • znajomość z zakresu wdrażania systemów zarządzania utrzymaniem,
 • kurs przygotowujący do wykonywania czynności odbiorów technicznych i wydawania dokumentów przywracania do eksploatacji.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ