Praca w Gdańsku i okolicach: Kierownik projektu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik projektu
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 139298

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • krajowe wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Czynniki szkodliwe dla zdrowia: • praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca polegająca na kierowaniu pojazdem do 3,5 t

Narzędzia i materiały pracy: • komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne: • winda,
 • podjazd,
 • toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • drzwi odpowiedniej szerokości,
 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • miejsce do odświeżenia się

Zakres zadań

 • przygotowuje OPZ na Inżyniera Kontraktu oraz bierze udział w postępowaniu przetargowym.
 • przygotowuje OPZ na Wykonawcę Robót Budowlanych, bierze udział w postępowaniu przetargowym oraz nadzoruje i rozlicza roboty inwestycyjne.
 • nadzoruje i rozlicza Inżyniera Kontraktu.
 • opiniuje dokumentację projektową i kosztorysową dla przyszłych inwestycji.
 • zleca dokumentację zamienną lub dla robót awaryjnych.
 • bierze udział w zakresie technicznym w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych dla pozyskania funduszy na realizację robót.
 • bierze udział w opiniowaniu inwestycji projektowanych przez innych inwestorów w rejonach portowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo
 • Znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego
 • Znajomość przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych
 • Uprawnienia budowlane
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe FIDIC
 • Studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Uprawnienia budowlane hydrotechniczne lub konstrukcyjne bez ograniczeń
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)