Praca w Gdańsku i okolicach: Kierownik działu - ośrodek edukacji muzealnej, wolontariatu i współpracy z publicznością

Gdański Urząd Pracy
Kierownik działu - ośrodek edukacji muzealnej, wolontariatu i współpracy z publicznością
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/3342
OBOWIĄZKI:
Do zadań kierownika Działu należy w szczególności:1) organizacja pracy podległej komórki i efektywne kierowanie jej działalnością,2) określanie zakresu zadań, uprawnień i obowiązków poszczególnych pracowników,3) nadzór i kontrola nad działalnością podległej komórki organizacyjnej,4) dbałość o właściwe kompetencje pracowników i ich przygotowanie do pracy,5) motywowanie i ocena pracowników podległej komórki organizacyjnej,6) bieżące rozwiązywanie problemów pojawiających się w działalności podległej komórki organizacyjnej,7) wprowadzanie rozwiązań usprawniających działalność podległej komórki organizacyjnej,8) planowanie działalności podległej komórki organizacyjnej oraz jej budżetu zadaniowego,9) racjonalne gospodarowanie budżetem podległej komórki organizacyjnej,10) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań własnych podległej komórki organizacyjnej,11) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa pracy, w tym dyscypliny czasu pracy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,12) rozliczanie czasu pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i okresami rozliczeniowymi i współpraca w tym zakresie z Działem Kadr.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), humanistyczne, kierunek: preferowana historia sztuki lub artystyczny


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym, pedagogicznym lub artystycznym, doświadczenie zawodowe w zakresie edukacji, szczególnie (choć nie obligatoryjnie) edukacji muzealnej, praca w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, komunukatywność.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 600 - 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy