Praca w Gdańsku i okolicach: Kierownik Działu Organizacyjnego

Alter Investment to spółka akcyjna aktywnie działająca na rynku nieruchomości. Jesteśmy deweloperem, szczególnie intensywnie działającym na rynku trójmiejskim, skąd wywodzi się marka. Dziedziną, w której się specjalizujemy jest tzw. land development, tzn. zakup nieruchomości gruntowych, wszechstronne przygotowywanie ich do zabudowy, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a następnie sprzedaż.
Pozycję lidera osiągamy poprzez nieustanną dbałość o jakość każdego detalu naszej działalności.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy profesjonalnego kandydata na stanowisko:
Kierownik Działu Organizacyjnego
Miejsce pracy: Gdańsk
Kluczowe zadania:
 • zarządzanie funkcją compliance oraz kompleksowe prowadzenie spraw organizacyjno-finansowych Spółki, w tym jej sekretariatu i wykonywanie zadań z zakresu obsługi administracyjnej Spółki i Zarządu
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników działu organizacyjnego
 • reprezentowanie – na podstawie odrębnego pełnomocnictwa – Spółki i podmiotów powiązanych przy zawieraniu umów z kontrahentami
 • przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał i innych dokumentów wewnętrznych
 • przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń organów korporacyjnych Spółki oraz podmiotów powiązanych
 • przygotowywanie projektów umów, zarządzeń, uchwał, pism i innych dokumentów
 • zlecanie notariuszom przygotowywania projektów umów i innych dokumentów sporządzanych w formie aktu notarialnego
 • weryfikacja prawidłowości projektów umów i innych dokumentów przedstawianych do działu organizacyjnego przez działy operacyjne Spółki oraz jej kontrahentów
 • rejestrowanie formalnoprawnych obowiązków Spółki określonych w zawieranych umowach lub otrzymywanych decyzjach organów władzy publicznej i ich realizacja lub monitorowanie wykonania przez działy operacyjne
 • monitorowanie przestrzegania zarządzeń i procedur obowiązujących w Spółce
 • opracowywanie procedur i standardów sprzyjających optymalizacji organizacyjnej Spółki, w szczególności w zakresie obiegu i zarządzania dokumentami
 • monitorowanie przepływów pieniężnych Spółki oraz terminowości, kompletności i prawidłowości cyklicznych sprawozdań finansowych i innych dokumentów sporządzanych przez księgowość Spółki, a także zarządzanie przepływami pieniężnymi w powierzonym zakresie
 • zarządzanie obiegiem dokumentów księgowych, w tym w programie finansowo-księgowym
 • organizacja i zapewnienie terminowej realizacji obowiązków Pracodawcy w sprawach kadrowych, związanych z BHP oraz ze sprawozdawczością Spółki
 • sporządzanie raportów i rejestrów zgodnie ze standardami obowiązującymi w Spółce
 • administracyjna obsługa Klientów oraz Inwestorów
 • dbanie o sprawny przepływ informacji oraz dokumentów wewnątrz organizacji, a także w relacjach z kontrahentami
 • współpraca z innymi działami Spółki, w szczególności z działem finansowo-księgowym, działem przygotowania inwestycji i działem sprzedaży
Wymagania:
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zwłaszcza w renomowanej firmie związanej z nieruchomościami (w szczególności deweloperskiej) albo w kancelarii prawnej
 • wykształcenie prawnicze – warunek konieczny (aplikacje nie spełniające tego warunku nie będą rozpatrywane)!
 • skrupulatność i precyzja w działaniu, terminowość oraz solidność
 • wysoki poziom dyscypliny wewnętrznej i umiejętność koncentracji na wykonywanych zadaniach w celu ich realizacji z należytą starannością
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • wysoko rozwinięte umiejętności planowania i organizacji czasu pracy
 • umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom zaangażowania i dążenie do osiągania celów
 • inicjatywa w działaniu, odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne i przejrzyste zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • perspektywę długoterminowego zatrudnienia
 • pracę w dobrze wyposażonym i skomunikowanym biurze, w centrum Gdańska
 • możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego
 • wsparcie zaangażowanego, życzliwego i profesjonalnego zespołu
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.