Praca w Gdańsku i okolicach: Kierownik działu HR

Kierownik działu HR
Miejsce pracy: Gdańsk

Spółka Medyczna zajmująca się profilaktyką nowotworową.

Wymagania:
  • Nasze oczekiwania - Ukończone studia magisterskie uczelni SWPS z tytułem mgr psychologii.
  • Praca magisterska powinna obejmować tematykę zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Kandydat powinien być autorem co najmniej jednego eksperymentu naukowego przeprowadzonego w trakcie studiów po trzecim roku nauczania.
  • Kandydat nie musi posiadać doświadczenia zawodowego.
  • Do CV prosimy załączyć skan dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia magistra psychologii.
  • Firma zastrzega sobie możliwość rozpatrywania podań wyłącznie tych kandydatów, którzy obronili tytuł magistra z oceną co najmniej dobrą.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ