Praca w Gdańsku i okolicach: Kierownik centrum zawodowego - nauczyciel

Gdański Urząd Pracy
Kierownik centrum zawodowego - nauczyciel
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/9108
OBOWIĄZKI:
Organizowanie konkursów i zawodów wśród uczniów po zakończeniu zajęć dydaktycznych. Przygotowywanie projektów zakresów zadań i odpowiedzialności dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nadzorowanie próbnych egzaminów z części praktycznej, planowanie zajęć w pracowniach dydaktycznych podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,oraz remontów, znajomość aktów prawnych dotyczących prawa oświatowego oraz wynikających z zajmowanego stanowiska, sprawowanie opieki nad uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu, wydawanie poleceń pokontrolnych oraz dokumentowanie tych czynności zgodnie z wytycznymi Dyrektora Centrum. Współpraca z wicedyrektorem d/s CKU w organizacji kursów kwalifikacyjnych i zawodowych, realizacja uchwał Rady Pedagogicznej dotyczących działalności CKZ N, odpowiedzialność za dokumentację pedagogiczną CKZ, współudział w opracowaniu projektu budżetu CKZ, planowanie zajęć w pracowniach dydaktycznych podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz remontów, organizacja egzaminów zawodowych w uzgodnieniu z wicedyrektorem ds. CKZ oraz szkoleń z zakresu procedur, prowadzenie zadań dydaktycznych w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wymagane wykształcenie: inżynier mechanik lub inżynier elektryk oraz przygotowanie pedagogiczne.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

4 500 - 5 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy