Praca w Gdańsku i okolicach: Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

 

Miejsce pracy: Gdańsk     Nr ref.: 03-A/ENGD/2021     Oferta ważna do: 07.03.2021

Jeśli posiadasz:  
 • Wykształcenie wyższe - preferowany kierunek: budownictwo/architektura
 • Znajomość regulacji prawnych z obszaru prawa budowlanego i przepisów p.poż.
 • Wiedzę i doświadczenie z zakresu utrzymania i eksploatacji obiektów budowlanych
 • Umiejętność analizy projektów budowlanych
 • Znajomość programu „Norma” lub innego do sporządzania kosztorysów
 • Praktyczną znajomość pakietu MS Office
 • Zdolności analityczne oraz umiejętność formułowania wniosków
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Kreatywność oraz samodzielność w działaniu
 • Inicjatywę, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowane zadania
 • Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych
 • Bardzo dobrą organizację pracy
Dodatkowym atutem będzie:  
 • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego „E” bez ograniczenia wysokości napięcia
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Opracowywanie na poziomie Oddziału planów rzeczowych i kosztowych prac ogólnobudowlanych - eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych dla stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN, w tym kontrola ich realizacji
 • Planowanie, przygotowywanie, nadzór nad realizacją prac ogólnobudowlanych - doraźnych, remontowych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych w zakresie stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN, w tym dokonywanie odbiorów i sprawdzeń wykonanych prac oraz ich rozliczanie
 • Identyfikowanie potrzeb remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie ogólnobudowlanym dla stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN
 • Udział w procesie uzgodnień dokumentacji projektowych stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN w zakresie ogólnobudowlanym oraz zagospodarowania terenu w pobliżu istniejących sieci
 • Prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych funkcjonowania stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN, w tym m.in. analizy awaryjności, strat sieciowych, kosztów eksploatacji na poziomie Oddziału
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 03-A/ENGD/2021”.

 

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:
 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Umowę o pracę
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
APLIKUJ TERAZ