Praca w Gdańsku i okolicach: Instruktor Wychowania Fizycznego w Studium Wychowania Fizycznego I Sportu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Instruktor Wychowania Fizycznego w Studium Wychowania Fizycznego I Sportu
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych,
 • opracowywanie programów zajęć,
 • doskonalenie warsztatu dydaktycznego,
 • aktywny i udokumentowany udział w konferencjach i seminariach naukowych,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych (w tym posługiwania się językiem angielskim),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • ukończonych studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne,
 • posiadanie tytułu zawodowego min. licencjat, mile widziany tytuł magistra w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej,
 • uprawnienia trenera II stopnia w zakresie piłki nożnej lub piłki koszykowej lub sportów walki,
 • uprawnienia ratownika wodnego,
 • udokumentowanego doświadczenia w pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności kierowania współpracownikami (mile widziane).

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ