Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 90482

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Wysiłek fizyczny

 • Praca w terenie

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Praca na wysokości do 3 m

Zakres zadań

 • Bierze udział w prowadzeniu kontroli emisji stacji nadawczych RiTV i innych służb radiokomunikacyjnych wykonywanych przez Ruchome Stacje Pomiarowe w Terenowych Punktach Kontroli Emisji
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu telekomunikacji i poczty
 • Bierze udział w wykrywaniu przypadków używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych bez wymaganych pozwoleń radiowych i uprawnień
 • Bierze udział w prowadzeniu kontroli radiokomunikacyjnych bezpośrednich
 • Bierze udział w prowadzeniu zdalnej kontroli widma częstotliwości
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań dotyczących nakładania kar pieniężnych w związku z wykorzystywaniem częstotliwości bez wymaganego pozwolenia radiowego, zwalczania zakłóceń radioelektrycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o kompatybilności elektromagnetycznej, Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Posiadanie kompetencji wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ