Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 85340

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa w sekretariacie Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku

 • Praca w godzinach 7:30-15:30

 • Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • Przyjmuje, wysyła i ewidencjonuje korespondencję przychodząca i wychodzącą z Wydziału
 • Prowadzi książki doręczeń, dzienniki podawcze, skorowidzy i inne rejestry pomocnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Wykonuje czynności kancelaryjne w systemie informatycznym SIDAS
 • Archiwizuje dokumentację Wydziału, jest odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji oraz brakowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzi ewidencję urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji pracowników i funkcjonariuszy Wydziału, sporządza listy obecności oraz zestawienia zwolnień lekarskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub 6 miesięcy w pracy kancelaryjno-biurowej
 • Komunikatywność, samodzielność, organizacja pracy własnej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ