Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 78252

Warunki pracy

- zagrożenie naciskami grup przestępczych,


- naturalne i sztuczne oświetlenie,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


- brak podjazdu dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzenie i rozliczanie urządzeń ewidencyjnych dokumentów niejawnych prowadzonych przez ZPIN.
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie i wysyłanie dokumentów niejawnych oznaczonych wszystkimi klauzulami tajności oraz technicznych nośników informacji niejawnych. Rozliczanie z posiadanej dokumentacji niejawnej policjantów i pracowników zwolnionych lub przeniesionych z zajmowanego stanowiska
 • Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym przed przekazaniem akta spraw zakończonych do archiwum.
 • Dokonywanie zmian, zniesienia klauzuli tajności z określonych dokumentów.
 • Prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie policjantom i pracownikom danej komórki organizacyjnej zbiorów aktów prawnych.
 • Uczestniczenie w pracach komisji powołanej do niszczenia dokumentów niejawnych oraz technicznych nośników informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 1 rok doświadczenia w ochronie informacji niejawnych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Znajomość przepisów z zakresu metod i form pracy kancelaryjno-biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych
 • znajomość obowiązujących procedur policyjnych
APLIKUJ TERAZ