Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 77668

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.
Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.
Praca wymagająca koncentracji, samodzielności, jak i pracy zespołowej.
Praca na 3 piętrze - budynek bez windy.
Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe.

Zakres zadań

 • Prowadzeniem analityki kont: "Należności z tytułu dochodów budżetowych" oraz "Pozostałe środki pieniężne".
 • Prowadzeniem analityki konta 130.1 z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.
 • Naliczaniem odsetek za zwłokę w celu prawidłowego rozliczania należności.
 • Sporządzaniem sprawozdań miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych o dochodach budżetowych.
 • Egzekucją należności budżetowych, wystawianiem decyzji administracyjnych, wysyłaniem upomnień o zapłatę, naliczaniem odsetek za nieterminową opłatę, monitoringiem terminowości wpłat oraz prowadzeniem ewidencji i korespondencji z tym związanej.
 • Dokonywaniem okresowej analizy kont księgowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego - praca w księgowości.
 • Znajomość ustaw o rachunkowości i finansach publicznych.
 • Znajomość zasad gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad klasyfikacji budżetowej dochodów.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakiet Office, Word, Excel.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Systematyczność, sumienność, dokładność.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług.
APLIKUJ TERAZ