Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 77200

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.


Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.


Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.


Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.


Praca wymagająca koncentracji, samodzielności, jak i pracy zespołowej.


Praca na 3 piętrze - budynek bez windy.


Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe.

Zakres zadań

 • Sporządzaniem list płac wynagrodzeń pracowników, zasiłków, umów zleceń oraz umów o dzieło, prowadzeniem kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych, dokonywaniem potrąceń z wynagrodzeń na podstawie obowiązujących przepisów, prawomocnych tytułów wykonawczych oraz decyzji o zajęciu wynagrodzeń, sporządzaniem dokumentów przelewowych z tytułu potrąceń z list płac.
 • Sporządzaniem dokumentów przelewowych i deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek ubezpieczeniowych oraz przesyłaniem dokumentów w formie elektronicznej do ZUS-u za pomocą programu PŁATNIK.
 • Sporządzaniem dokumentów przelewowych i deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, dokonywaniem rozliczeń,przesyłaniem dokumentów w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego.
 • Zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
 • Sporządzaniem wkładu do sprawozdań budżetowych dotyczących funduszu wynagrodzeń oraz sporządzaniem pozostałych sprawozdań, w szczególności sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Wystawianiem: druków Rp-7 dla byłych pracowników oraz pracowników przechodzących na emeryturę; zaświadczeń dla ZUS o osiągniętych dochodach pracowników pobierających emeryturę lub rentę; zaświadczeń o wynagrodzeniu.
 • Obsługą Systemu Informatycznego - QUORUM.
 • Sporządzaniem rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).
 • Archiwizowaniem sporządzanych dokumentów.
 • Obsługą Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze naliczania wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń podatkowych i ZUS.
 • Dobra znajomość przepisów dotyczących: ZUS, podatkowych, Kodeksu pracy, Ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 • Umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego oraz programu PŁATNIK.
 • Umiejętność wypełniania druków ZUS i podatkowych.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • Umiejętność komunikacji, współpracy, organizacji pracy, podejmowania decyzji i odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej NBP.
 • Umiejętność obsługi systemu QUORUM w zakresie płac.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ