Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 76577

Warunki pracy


 • praca biurowa przy monitorze ekranowym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej

 • bariery architektoniczne - brak wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • realizacja zadań związanych z rejestracją kart Mrd-5, wyroków sądowych i innych w systemach informatycznych
 • realizacja zadań wynikających z zasad gospodarki finansowej określonej przez KWP w Gdańsku, w tym w szczególności - prowadzenie gospodarki mandatowej oraz sprawowanie kontroli formalno - rachunkowej w zakresie wydatków ponoszonych przez jednostkę oraz potwierdzanie wykonywanych usług

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na podobnym stanowisku
 • umiejętność sprawnej obsługi typowych urządzeń biurowych, w tym znajomość programów informatycznych MS Office, MS Word, Excel
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • dobra organizacja pracy własnej, dokładność, systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów i procedur z zakresu zasad gospodarki finansowej KWP w Gdańsku
APLIKUJ TERAZ