Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 74245

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania polegające na wsparciu technicznym i merytorycznym pracowników w celu rozwiązywania problemów z oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku(np.. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, program finansowo-księgowy, kadrowy i płacowy, oprogramowanie biurowe, itd.
 • Wykonuje obowiązki Administratora Sysytemu Informatycznego polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zarządza uprawnieniami dostępu do systemu informatycznego, prowadzi szkolenia w zakresie instrukcji Zarządznia Systemem Informatycznym oraz obsługi sprzętu komputerowego
 • Administruje i zapewnia obsługę poczty elektronicznej(Exchange, EPUAP) oraz strony internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Wykonuje zadania z zakresu instalacji, konfiguracji i administracji systemów serwerowych Microsoft
 • Wykonuje zadania polegające na wsparciu technicznym i merytorycznym pracowników w celu rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym wykorzystywanym przez pracowników Kuratoriu Oświaty w Gdańsku
 • Wykonuje zadania serwisowe sprzętu komputerowego dokonując przeglądów, napraw, aktualizacji oprogramowania oraz zakupów sprzętu komputerowego i sieciowego w celu zapewnienia maksymalnej wydajności, bezawaryjności, kompatybilności oraz bezpieczeństwa
 • Archiwizuje informacje elektroniczne zgodnie z przepisami dotyczące bieżącej działalności Kuratorium w celu zabezpieczenia ich przed utratą
 • Zapewnia wsparcie techniczne podczas organizowanych szkoleń, udziela instruktażu i przygotowuje prezentacje w celu prawidłowej realizacji zadań Kuratorium

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie specjalistyczne (techniczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu serwerami poczty elektronicznej oraz sieci komputerowej
 • Ukończony kurs lub szkolenie w zakresie informatycznym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi
 • Umiejętność administrowania systemem informatycznym lub konfiguracji urządzeń sieci LAN
APLIKUJ TERAZ