Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 72557

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.

Zakres zadań

 • Sporządza listy płac wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, funduszu socjalnego, zasiłków chorobowych i nagród Kuratora;
 • Rozlicza potrącenia z list płac i oblicza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • Sporządza deklaracje rozliczeniowe z ZUS (RMUA, RCA, RZA, RPA, DRA);
 • Sporządza sprawozdania GUS z funduszu płac;
 • Sporządza deklaracje rozliczeniowe z US z funduszu płac i funduszu socjalnego, informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla pracowników z funduszu płac i funduszu socjalnego oraz informacje o dochodach z tytułu umów zleceń dot. głównie awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego (PIT-11, -8B, -8A, -4);
 • Prowadzi kartoteki wynagrodzeń, kart zasiłkowych i kartoteki zasiłków chorobowych w celu wystawienia zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7, prowadzi rozliczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczenia DWR „13”, sprawozdania do WUS i PUW oraz uzgodnienia funduszu płac;
 • Rozlicza umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło) i prowadzi rejestr;
 • Zgłasza za pomocą programu komputerowego „Płatnik” pracowników i osoby zatrudnione na umowę zlecenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego;
 • Sporządza deklaracje PFRON;
 • Przygotowuje dokumentację do rent i emerytur pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o takim samym lub podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu komputerowego płacowego (np. Symfonia, Progman, QNT, GPE, system Płatnik)
APLIKUJ TERAZ