Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 72558

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.
Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.


Obsługa kasy Urzędu.
Praca wymagająca koncentracji, samodzielności, jak i pracy zespołowej.
Praca na 3 piętrze - budynek bez windy.
Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe.


 

Zakres zadań

 • Prowadzenie kasy Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.
 • Właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki i innych walorów.
 • Refundowanie wydatków dokonywaych z zaliczki stałej Wydziałow Zamiejscowych.
 • Dokonywanie poleceń przelewów.
 • Sprawdzanie rachunków z wystawionymi dowodami przyjęcia do magazynu i wpisem do kartoteki.
 • Obsługa programu QUORUM.
 • Obsługa programu bankowości elektronicznej NBP oraz współpraca z NBP.
 • Sporządzanie raportów kasowych.
 • Obsługa programu do ewidencji środków trwałych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca w księgowości
 • Dobra znajomość ustaw: o rachunkowości i finansach publicznych
 • Znajomość zasad gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz klasyfikacji budżetowej
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Sumienność
 • Terminowość
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług.
APLIKUJ TERAZ