Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Sopocie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Sopot
Ogłoszenie o naborze Nr 72333

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-   praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w budynku trzykondygnacyjnym, wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda   


  wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne,


- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań

 • Obsługa kancelaryjno-biurowa Komendy,
 • Obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów SIDAS,
 • Przyjmowanie, rejestracja i rozdział dokumentów,
 • Prowadzenie rejestrów, dzienników podręcznych,
 • Prowadzenie ekspedycji korespondencji wytworzonej przez komórki organizacyjne Komendy, doręczanie instytucjom miasta Sopotu,
 • Cykliczne przygotowywanie teczek archiwalnych celem przekazania ich do składnicy akt,
 • Obsługa kancelaryjna interesantów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego zatrudnienia w administracji
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ),
 • Znajomość ustawy o Policji w zakresie organizacji Policji,
 • Znajomość przepisów dot. służby cywilnej,
 • Znajomość zasad pracy kancelaryjnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ