Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 57439

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•praca administracyjno-biurowa,
•permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
•zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
•pokój biurowy mieści się na parterze wielokondygnacyjnego budynku,
•wejście od ulicy Rzeźnickiej posiada dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych,
•na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
•większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
•dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
•dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
•dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
•możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM.

Zakres zadań

  • przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami dot. udzielania zezwoleń legalizujących pobyt w RP oraz wydawanie wytworzonych w tych sprawach dokumentów;
  • przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami dot. wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wydawanie sporządzonych w tych sprawach dokumentów;
  • udzielanie klientom informacji o obowiązujących procedurach i sposobie załatwiania spraw w zakresie realizowanym przez oddział;
  • obsługiwanie „Systemu Pobyt” w zakresie wprowadzania danych z wniosków, rejestracji rozstrzygnięć i innych czynności związanych z wydawaniem dokumentów;
  • prowadzenie papierowego rejestru wpływających wniosków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz kodeks postępowania administracyjnego.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość języka obcego: angielski lub inny język europejski na poziomie B2 (wg ESOKJ).
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Doradca Klienta

BEL-POL

Gdynia

Obsługa klientów w specjalistycznym salonie wykończenia wnętrzDoradztwo techniczneProwadzenie dokumentacji sprzedażowejUmiejętności komunikacyjnych  i interpersonalnychKomputer nie może być Ci obcy, pracujemy poczcie...
Doradca Klienta

BEL-POL

Gdańsk

Obsługa klientów w specjalistycznym salonie wykończenia wnętrzDoradztwo techniczneProwadzenie dokumentacji sprzedażowejUmiejętności komunikacyjnych  i interpersonalnychKomputer nie może być Ci obcy, pracujemy poczcie...
Inżynier ds. Danych Pomiarowych

ENERGA-Operator SA

Gdańsk

Jeśli posiadasz:wykształcenie wyższe – preferowana: Elektrotechnika lub Informatyka,minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym z pracą z dużą ilością danych,umiejętność prowadzenia analiz,...
Pracownik Gospodarczy

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:utrzymywanie na bieżąco w należytym porządku przydzielonych do sprzątania pomieszczeń (szczególnie sale ćwiczeniowe, pracownie laboratoryjne i szatnie oraz...
Kierownik oddziału

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:•praca administracyjno-biurowa,•zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:•stanowisko...
Inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

Gdańsk

Warunki pracy- praca w terenie,- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),- szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące...