Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni
Pomorski Wojewódzi Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 137360

Warunki pracy

Praca w biurze WIJHARS, obsługa urządzeń biurowych, krajowe lub zagraniczne podróże służbowe, stres związany z obsługą klienta.   


·         Siedziba urzędu znajduje się na IV piętrze w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Polska 15 w Gdyni.


·         Miejsce wykonywania pracy: WIJHARS Gdynia, ul. Polska 15, 81-339 Gdynia


·         Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


·         Większa część prac wykonywana jest w pozycji siedzącej.


·         Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


·         Stanowisko wymaga sprawności ruchowej związanej z pracą w terenie.


·         Prowadzenie pojazdów służbowych związane z czynnościami kontrolnymi.


Wyjazdy służbowe teren województwa pomorskiego:


- porty morskie Gdańsk i Gdynia,
- związane z czynnościami kontrolnymi w przedsiębiorstwach produkujących artykuły rolno-spożywcze, prowadzących handel hurtowy i detaliczny artykułami rolno-spożywczymi,
- związane z kontrolą towarów importowanych z krajów spoza Unii Europejskiej.


·         Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne związane ze szkoleniami.


·         Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer (laptop), drukarkę i telefon.


·         WIJHARS ma siedzibę na IV piętrze w budynku przy ul. Polska 15 w Gdyni, który nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi wejściowe na parterze mają szerokość 90 cm i posiadają system samozamykający. Bezpośrednio z wejścia głównego nie ma dostępu do windy. Drzwi w pomieszczeniach biurowych mają 80 cm szerokości. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Zajmować się będzie kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym, sprowadzanych z zagranicy oraz wywożonych za granicę.
 • Kontrolą warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych.
 • Współuczestniczeniem w opracowywaniu informacji i sprawozdań o wynikach kontroli dla jednostek nadrzędnych oraz w celu przekazania tych informacji jednostkom kontrolowanym oraz zainteresowanym organom innych inspekcji.
 • Dokonywaniem na wniosek przedsiębiorcy oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wydawaniem świadectw jakości handlowej.
 • Kontrolą prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu rolno-spożywczym.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, Word, Excell.
 • Czynne prawo jazdy, Kat. B, praktyczne prowadzenie pojazdu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie do dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych.
 • Samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Język angielski komunikatywny.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Dyspozycyjność (praca w terenie).