Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 137345

Warunki pracy

Praca biurowa w systemie jednozmianowym.Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, praca odbywa się głównie w pozycji siedzącej i ma charakter pracy umysłowej.

Zakres zadań

 • Prowadzi bieżącą kontrolę i nadzór nad powierzonymi systemami teleinformatycznymi w celu określenia zdolności ich funkcjonowania z zatwierdzoną dokumentacją bezpieczeństwa.
 • Bierze udział w działaniach mających na celu uzyskanie akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla niejawnych systemów teleinformatycznych.
 • Planuje działania kontrolne podległych systemów teleinformatycznych w perspektywie do jednego roku.
 • Bierze udział w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w celu wprowadzenia nowych bardziej bezpiecznych rozwiązań.
 • Przygotowuje odpowiedzi na korespondencję dotyczącą bieżącej działalności sekcji.
 • Prowadzi szkolenia w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych.
 • Bierze udział w planowaniu i monitorowaniu wdrażania i eksploatacji systemów teleinformatycznych w zakresie przewidzianym w opracowanych dla tych systemów szczególnych wymaganiach bezpieczeństwa i procedurach bezpiecznej eksploatacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy z systemami TI
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • biegła obsługa komputera
 • znajomość środowiska Microsoft
 • obsługa urządzeń biurowych
 • sumienność i dokładność,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ściśłe tajne”
 • złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzone przez ABW lub SKW
 • szkolenie z ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”
 • certyfikaty odbytych szkoleń w zakresie systemów teleinformatycznych
 • obsługa sprzętu biurowego