Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 135701

Warunki pracy


 • Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • Praca w godzinach 7:30-15:30

Zakres zadań

 • rejestruje postępowania w sprawach o wykroczenia w elektronicznym RSOW
 • prowadzi książkę rejestracji poczty w sprawach o wykroczenie i przydziela postępowania zgodnie z dekretacją przełożonego dla poszczególnych funkcjonariuszy
 • nadzoruje obieg kart zdarzeń
 • przyjmuje, ewidencjonuje i wysyła korespondencję
 • prowadzi dokumentację kancelaryjną
 • archiwizuje dokumentację znajdującą się w sekretariacie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1,5 roku pracy w administracji lub co najmniej 6 miesięcy w pracy kancelaryjnej
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, lojalność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi programów Pakietu Office
 • Przestrzeganie dyscypliny służbowej oraz przepisów o zachowaniu tajemnicy informacji niejawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
APLIKUJ TERAZ