Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kartuzy
Ogłoszenie o naborze Nr 135562

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie (pow. kartuski).


W trakcie przeprowadzanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Stres związany z prowadzeniem oględzin i kontroli.

Zakres zadań

 • 1.przeprowadzanie oględzin i kontroli w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego;
 • 2.prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych;
 • 3.uczestniczenie w obowiązkowych kontrolach w przedmiocie dopuszczenia obiektów do użytkowania;
 • 4.weryfikacja dokumentów związanych z zakończeniem budów w celu oddania obiektów do użytkowania;
 • 5.uczestniczenie w postępowaniach wyjaśniających przyczyny powstania katastrofy budowlanej;
 • 6.prowadzenie rejestrów w programie acta flow w zakresie prowadzonych spraw;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczno - budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Nadzór Budowlany lub Administracja
 • -uprawnienia konstrukcyjno – budowlane min. w ograniczonym zakresie;
 • -znajomość ustawy Prawo budowlane, zasad wiedzy technicznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • -rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;
 • -umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • -posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • -korzystanie z pełni praw publicznych;
 • -nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • -prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ