Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 135352

Warunki pracy


 • Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • praca dwuzmianowa
 • na czas remontu KMP w Gdańsku miejsce pracy: KP II w Gdańsku ul. Długa Grobla 4

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencje i rozdysponowuje druki wpływające do Wydziału pomiędzy pracowników wprowadzających dane do systemów
 • rozlicza pracowników z terminowego wprowadzania danych, przyjmuje druki po wprowadzeniu i je archiwizuje
 • obsługuje wdrożone systemy informatyczne zgodnie z przyjętą dokumentacją technologiczną i użytkową
 • wprowadza dane z dokumentów źródłowych do komputerowych baz danych
 • weryfikuje pod względem formalnym i logicznym wypełnione dokumenty dla potrzeb rejestracji
 • archiwizuje dokumentację Wydziału Wspomagającego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, lojalność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi programów Pakietu Office
 • Przestrzeganie dyscypliny służbowej oraz przepisów o zachowaniu tajemnicy informacji niejawnych
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
 • Znajomość Kodeksu Wykroczeń i Ustawy o Ruchu Drogowym
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
APLIKUJ TERAZ