Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 133276

Warunki pracy


 • Praca w godzinach 7:30-15:30
 • Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, naturalne i sztuczne oświetlenie, bariery architektoniczne (brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo)

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje i rejestruje dane w systemach informatycznych
 • Przekazuje zatrzymane dokumenty do właściwych komórek organizacyjnych Urzędów Administracji Państwowej oraz Policji
 • Ustala w bazach danych kompletność i poprawność danych do dalszej realizacji zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w pracy w administracji lub co najmniej 6 m-cy w pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur
 • Komunikatywność, kreatywność, samodzielność i organizacja pracy własnej
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych
 • Przestrzeganie dyscypliny służbowej oraz przepisów o zachowaniu tajemnicy informacji niejawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ